BIMStockholm är ett frivilligt samarbete mellan åtta arkitektföretag i Stockholm. BIMStockholm syftar till att utveckla och kontinuerligt optimera BIM-verktyg, metoder- och processer med inriktning på tvärvetenskapligt samarbete.

På denna webbplats publiceras BIMStockholm:s publikationer.

Aktuellt 2020-05-05
Nu finns BDA (BIMTypeCode Detaljering och Ansvar) schema/gränsdragningslista att ladda ner.
Se mer under Detaljer