Detaljering och Ansvar (BDA)

BIM Detaljering och Ansvar (BDA) är till för att fastställa ägande, gränssnitt, modelleringsnivåer och ansvar för byggnadskomponenternas enskilda byggkomponenter.

BDA är struktuerat efter BIMTypeCode.

Download
BIMTypeCode BDA Excel (ej färdigutvecklad och nedladdningsbar)

Tidigare utgåvor
Tidigare utgåvor

Andra publikationer
BIMTypeCode typkodning